SEMELIŠKIŲ SENIŪNIJA 
 
      Šakaldonys, k.
      Kaimo pavadinimo kilmė
     309. Toj vietoj, kur dabar Šakaldonių kaimas, seniau buva dideli miškai. Kap žmonėm reikėja žemis, tai tuos miškus kirta kirviais, vali žemi ir laukuose lika labai daug šakalių. Tai tų vietu ir pramini Šakaldonim.
     Šakaldonys. – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m., kilusi iš Žuvyčių.
 
       Šaltinis
     310. Mūs kaime in Semeliškių pusi iš šaltinia tekėja upeliukas. Jis toks nedidukas, ale tep gražiai ritasi iš šaltinuka, tai sakydava, kad šventas.
     Žmonys seniau gydėsi jo vandeniu, plovėsi akis.
     Šakaldonys. – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m., kilusi iš Žuvyčių.
 
     Griovos
    311. Palei mumį buva koki tai grioviai, paskui jiej apauga krūmais. Tai saka, seniau buva labai dideli griaustiniai; o kap tik griausmas, tai ir labai dideli lietai, tokios navalnicos. Sakydava: oi, koks debesis ateina, bus navalnicos. Tai saka, ir atsirada tiej grioviai, revai.
     Kap tik užeis navalnica, tep ir padidėja tas revas. Pradžioj mat jis vienas buva, paskui už kokia pusis kilometra atsirada ir antras. Vienu pramini Barsukų revu, ba tį barsukai gyvena, o kitu – Galų revu. Paskui jiej apauga krūmais, jau neplatėja. Gal ir navalnicų nėra?
     Šakaldonys. – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m., kilusi iš Žuvyčių.
 
 
     Žuvyčiai, k.
     Kaimo pavadinimo kilmė
     312. Kadaise mana diedukas pasakoja, kad kap atėja žmonys gyvent’ in šitas vietas, tai upely pamati labai daug žuvyčių. Vienas saka: „Oi, kiek daug žuvyčių!“ Tai ir lika kaima vardas tokis – Žuvyčiai.
     Šakaldonys. – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m., kilusi iš Žuvyčių.