Ar meni tų ažerų?

 

 100_2109
 
 
– Nu, sesula, ar meni tų akmenį, an katro mes jauni sėdėjom?
– Menu, broleli, menu.
– Tai va, sesula, tų akmenį skruzdėlės suėdė. O ar meni, sesula,
tų ažerų, kur mes abudu maudėmės?
– Menu, menu, o kap gi.
– Tai va, sesula, tas ažeras sudegė…
(Pranciškus Girsa, kilęs iš Lekavičių)
 
 
 
 
 
Tautosaką surinko
Ona Rasutė ŠAKIENĖ
 
2 0 0 9
 
 
 
Leidinį parengė:
 
 
Ona Rasutė ŠAKIENĖ (tautosakos dalykinė redakcija)
 Vykintas VAITKEVIČIUS (leidinio struktūra ir pasakojamosios tautosakos rankraščių dalykinė redakcija)
 Asta Leskauskaitė (pasakojamosios tautosakos rankraščių kalbinė redakcija)
 Loreta SUNGAILIENĖ (dainuojamosios tautosakos klasifikacija ir dalykinė redakcija)
 Dainų melodijas šifravo: Dalia Liubinienė ir Vita Norkūnienė
 Kompiuteriu surinko Aivaras DOČKUS
 Leidinį rėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Elektrėnų savivaldybės admnistracija